POZIV NA PODNOŠENJE PRIJAVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BIH

Country: Bosnia and Herzegovina
Language: EN
Number: 1528888
Publication date: 21-04-2017
Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Description

POZIV NA PODNOŠENJE PRIJAVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BIH
Procurement Process : Other
Office : UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline : 22-May-17
Posted on : 21-Apr-17
Development Area : OTHER
Reference Number : 37164
Link to Atlas Project :
00091324 - Integrated Local Development phase III
Documents :
Smjernice za podnosioce prijava
1_PRILOG
2_PRILOG
3_PRILOG
4_PRILOG
Overview :

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) III upućuje poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH) da se prijave za učešće u njegovoj implementaciji.

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), čija će se treća faza implementirati u periodu od 2017. do sredine 2021. godine, je partnerska inicijativa koju primarno finansira Švicarska vlada, a implementira UNDP u BiH. Treća faza Projekta ima za cilj afirmaciju i konsolidaciju stečenih znanja i sistema za upravljanje razvojem, od lokalnog, preko kantonalnog do entitetskog nivoa. U tom smislu, Projekat namjerava raditi sa približno 30 JLS, 10 kantona i relevantnim entitetskim partnerima te Brčko distriktom na uspostavi održivog i koherentnog sistema za upravljanje lokalnim razvojem, uz obezbjeđivanje poticajnih finansijskih mehanizama za finansiranje lokalnih i kantonalnih strateških prioriteta.

Putem ovog poziva na podnošenje prijava, ILDP će odabrati 10 partnerskih JLS u BiH kojima će se pružiti tehnička podrška za izradu lokalnih integriranih razvojnih strategija i uvođenje sistemskih procesa za upravljanje lokalnim razvojem.

Način podnošenja prijave

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave u BiH, koje zadovoljavaju preduslove poziva, da učestvuju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira partnerskih jedinica lokalne samouprave za projekat ILDP.

Mole se jedinice lokalne samouprave, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve obavezne dokumente za prijavu, onako kako je to pojedinačno naglašeno u Smjernicama za podnosioce prijava. Jedinice lokalne samouprave svoje prijave na učešće i dodatne dokumente treba da dostave u jednom štampanom primjerku i jednom primjerku u elektronskoj formi (CD ili USB), putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično na slijedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

„Projekat integriranog lokalnog razvoja“ (ILDP III)

UN House

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sve prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama, trebaju biti dostavljene najkasnije do 22.maja 2017. godine (ponedeljak), do 17:00 sati. Prijave na učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

Otvoreni dani, tokom tokom kojih će zainteresirani moći dobiti dodatne informacije i pojašnjenja vezana za uslove poziva, će biti organizovani na tri lokacije i to kako slijedi:

  • Travnik, Zgrada Vlade SBK (Stanična 43), 08.05.2017. od 12:00-14:00 sati
  • Mostar, UNDP regionalni ured Mostar (Bulevar narodne revolucije 19), 10.05.2017. od 12:00-14:00 sati
  • Istočna Ilidža, Zgrada Opštine Istočna Ilidža (Vojvode Rаdomirа Putnikа 2), 11.05.2017. od 12:00-14:00 sati

Dodatne informacije i elektronske verzije Smjernica, te pripadajućih prijavnih dokumenata, su dostupne na sljedećim web adresama:

www.baundp.org www.sogfbih.ba www.alvrs.com


Other tenders from Bosnia and Herzegovina за for this period

RFQ/038/17 Construction works in 2 MZs (Brezovo Polje and Donji Brezik) in Brcko District; BIH Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)