ЈАVNI POZIV za odabir projekata Organizacija Civilnog Društva u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH)“

Country: Bosnia and Herzegovina
Language: EN
Number: 1584490
Publication date: 24-04-2017
Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Description

ЈАVNI POZIV za odabir projekata Organizacija Civilnog Društva u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH)“
Procurement Process : Other
Office : UNDP Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline : 15-May-17
Posted on : 24-Apr-17
Development Area : OTHER
Reference Number : 37202
Link to Atlas Project :
00080522 - Municipal Economic and Environmental Governance
Documents :
Javni poziv - OCD aplikacije_tekst oglasa_new
Smjernice za aplikante_Final
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6
Prilog 7
Prilog 9
Prilog 10
Overview :

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata putem Fonda za lokalne inicijative je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (2015 – 2019), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana Bosne I Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica. U okviru Projektnog Fonda za loklane inicijative su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku projektima predloženim od strane Organizacija civilnog društva, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u njihovim Mjesnim Zajdnicama- MZ u partnerskim Jedniciama Lokalne Samouprave - JLS .

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u 3 primjerka u štampanom obliku (dodatna dokumentacija se podnosi u jednom primjerku) i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Aplikacija za Javni poziv u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

UN House

Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH

Zmaja od Bosne bb

 

71000 Sarajevo

sa naznakom: Ne otvarati – po Јavnom pozivu u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“.

Rok za predaju projekata je 15. maj 2017. godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.


Other tenders from Bosnia and Herzegovina за for this period

Direktni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave (koje su učestvovale u LOD projektu) za učestvovanje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Establishment of Road Safety Unit and related RSA Procedures within the Ministry of Communications and Transport of Federation of Bosnia and Herzegovina Source: The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Development of traffic accident database within the Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina Source: The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)