Direktni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave (koje su učestvovale u LOD projektu) za učestvovanje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Country: Bosnia and Herzegovina
Language: EN
Number: 1584493
Publication date: 24-04-2017
Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Description

Direktni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave (koje su učestvovale u LOD projektu) za učestvovanje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)
Procurement Process : Other
Office : UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline : 17-May-17
Posted on : 24-Apr-17
Development Area : OTHER
Reference Number : 37205
Link to Atlas Project :
00089306 - Regional local democracy project
Documents :
Smjernice za podnosice prijava
Prilog 1 Prijavni obrazac
Prilog 2 Matrica za bodovanje
Prilog 3 Pismo namjere
Overview :

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu*[1] i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i njegov cilj, tokom naredne tri godine, biće jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama. Projekat je nastavak dobre prakse višegodišnjeg projekta provedenog u BiH pod nazivom Jačanje lokalne demokratije/demokracije - LOD[2]. Ukupna vrijednost ReLOaD projekta je 10 miliona eura, a finansira ga Evropska unija, u iznosu od 8,5 miliona eura, UNDP i partnerske jedinice lokalne samouprave.

U vezi s navedenim, pozivaju se partnerske jedinice lokalne samouprave koje su učestvovale u jednoj od faza LOD projekta da izraze interes za učestvovanje u ReLOaD projektu. Ukupno će biti odabrano minimalno deset (10) partnerskih jedinica lokalne samouprave kojima će biti pružena podrška u daljem razvoju i usavršavanju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata OCD-ova.

Podnošenje prijava i rokovi

Kriteriji za prijavu i odabir jedinica lokalne samouprave opisani su u Smjernicama za podnosioce prijava koje su, uz sav ostali prijavni materijal, uključujući i Prijavni obrazac, dostupne na: http://www.ba.undp.org.

Jedinice lokalne samouprave će svoju prijavu, tačnije Prijavni obrazac i sve ostale tražene dokumente, dostaviti odštampane u dva originalna primjerka u zapečaćenoj koverti, uz jedan primjerak u elektronskoj formi (CD ili USB), putem preporučene pošte ili lično, najkasnije do 17.05.2017. godine do 17:00 sati, na adresu:

UNDP BiH

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD

Zgrada Ujedinjenih nacija

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Prijave za učešće podnesene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo vas da zahtjeve uputite pismenim putem na fax: 033 552 330 ili elektronskom poštom: registry.ba@undp.org. Odgovori na pitanja će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita.

[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

[2] Projekat Jačanje lokalne demokratije (LOD) je finansiran putem Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć (IPA), u periodu 2009. - 2016. godine sa ciljem jačanja transparentnosti finansiranja OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave, kako bi se naglasila važnost uloge civilnog društva u lokalnim zajednicama i stvaranje dugoročnih partnerstava između lokalnih vlasti i OCD. LOD projekat je provodio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini


Other tenders from Bosnia and Herzegovina за for this period

Establishment of Road Safety Unit and related RSA Procedures within the Ministry of Communications and Transport of Federation of Bosnia and Herzegovina Source: The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Development of traffic accident database within the Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina Source: The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

ЈАVNI POZIV za odabir projekata Organizacija Civilnog Društva u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH)“ Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)